HRCroatian
Početna
EU PROJEKT IDEAL - POZIV NA DOSTAVU PONUDA
EU PROJEKT IDEAL - POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam, u postupku jednostavne nabave usluga dostave ponudu za predmet nabave: IZRADA PLANA PRILAGODBE NA KLIMATSKE PROMJENE ZA GRAD DUBROVNIK, SUSTAVA ZA PRAĆENJE TE SUSTAVA ZA POTPORU ODLUČIVANJU u sklopu projekta „iDEAL", evidencijski broj nabave: JN – 13/2018.

Ponuda se dostavlja u skladu s dokumentacijom o nabavi koja se nalazi u privitku ovog poziva, na adresu naručitelja Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o., Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik, bez obzira na način dostave zaključno s 9.1.2019. godine, do 12:00 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Izmjene dokumentacije novo:
1. Odgovor na upit 3.1.2019.
2. Poziv na dostavu ponuda_izmjena I
3. DON_IZMJENA I

4. ODLUKA O ODABIRU
5. ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Datum:
24.12.2018
Natrag