HRCroatian
Početna
SLOW FOOD - Središnja Europa: kultura, baština, identitet i hrana
SLOW FOOD - Središnja Europa: kultura, baština, identitet i hrana

interreg-logo-540.gif
Gradskoj razvojnoj agenciji DURA i Udruzi Kinookus odobrena su sredstva fonda Central Europe za trogodišnji projekt "Slow Food Središnja Europa: kultura, baština, identitet i hrana"

Suradnjom pet gradova vrijedne spomeničke baštine Centralne Europe, stvorit će se prenosivi model vrednovanja tradicijske hrane, pasmina i sjemena, tradicijskih tehnika prerade, folklora, kulturnog krajolika i prirodnih resursa koji hrane i povezuju gradsko stanovništvo i ruralne zajednice.


PROGRAM: Centralna Europa

CILJ PROJEKTA je osposobiti lokalne aktere da pristupom, koji kombinira ekonomsku, ekološku i društvenu održivost, vrednuju nematerijalno nasljeđe hrane.

DURA će kroz projekt postaviti temelje za dugoročno i strateško vrednovanje dubrovačkog nasljeđa hrane, s ciljem njegova oživljavanja u kontekstu suvremenih dinamika i aktualnih potreba svakodnevnog života. Samo zajedničkom akcijom gradske uprave, lokalnih i regionalnih institucija, nevladinih organizacija, kulturnih i obrazovnih institucija, proizvođača i građana, gastro nasljeđe može dobiti svoje mjesto na trpezama, u izlozima, muzejima, kuhinjama, ali i usvijesti, pričama i govoru lokalne zajednice.


Udruga Kinookus i DURA akciju će zajednički i paralelno razvijati u Dubrovniku i Stonu.

Projektom se želi skrenuti pažnja na jedinstveno nasljeđe hrane cijelog teritorija nekadašnje Republike, i na povijesne veze dvaju gradova, izraženim kroz ovo nasljeđe.

Aktivnostima u okviru projekta, koje će se odvijati u i oko ovih prostora, stavit će se naglasak na snažnu vezu između spomeničke baštine (tangible heritage) i gastro-­‐kulturne baštine (intangible heritage).

Projekt će koristiti kombinaciju tri Slow Food alata: Garanaries of Memory, Chef's Alliance i Food and Taste Education.
U projekt će, poradi što šireg djelovanja i multidiciplinarnog pristupa, biti uključeni: Ugostiteljska škola Dubrovnik, Društvo prijatelja dubrovačke starine, Dubrovački muzeji (Prirodoslovni muzej), Dubrovačko-­‐neretvanska županiju, restorani Pantarul, Orsan, Kopun, Amfora, Bugenvilla, autori studija i proizvođače.


Aktivnosti:

  1. Sastanak sa stakeholderima (informiranje o ciljevima projekta, edukacija o Slow Food filozofiji i alatima);
  2. Mapiranje nasljeđa hrane s posebnim naglaskom na ulozi hrane u političkom životu Dubrovnika u vrijeme Republike, kao i na odnosu okolice i Grada (okolica kao hraniteljica grada);
  3. Slow Food edukacija studenata Ugostiteljske škole kako bi postali promotori projekta;
  4. Tematske večere u restoranima s jelovnicima koji zrcale dubrovačku gastro tradiciju;
  5. Jestiva izložba u Stonu i Dubrovniku.

PARTNERI - Grad Venecija, DURA, Gastronomsko Sveučilište u Pollenzu (Italija), Turistička zajednica Južne Moravije, Slow Food Brno (Republika Češka), Grad Krakov, odjel za promociju i turizam (Poljska), Slow Food Poljska i Grad Kecskemet (Mađarska).


Suradnjom pet gradova vrijedne spomeničke baštine Centralne Europe, stvorit će se prenosivi model vrednovanja tradicijske hrane, pasmina i sjemena, tradicijskih tehnika prerade, folklora, kulturnog krajolika i prirodnih resursa koji hrane i povezuju gradsko stanovništvo i ruralne zajednice.

VRIJEME PROVEDBE - lipanj 2017. – lipanj 2020. (36 mjeseci)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 15.211.376,62 HRK

DAROVNICA ZA DURA-U : 1.468.363,58 HRK
SUFINANCIRANJE: 259.123,05 HRK
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA ZA DURU SA SUFINANCIRANJEM: 1.727.486,63 HRK

Brošura projektnih aktivnosti na hrvatskom jeziku
Brošura projektnih aktivnosti na engleskom jeziku

Aktivnosti projekta možete pratiti putem službene stranice i facebook stranice.

Natrag